Giới thiệu

  • Nói đến Nhựa Thịnh Phát là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam. Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Thịnh Phát đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng với một hình ảnh, một...
    Xem thêm

Chi tiết

(2023) BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC KIỆT MINH
Hàng chính phẩm dùng cho bơm cát, khoan giếng... Sản phẩm được sản xuất từ bột PVC nhập, không pha hàng xám nghiền...

CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰA THỊNH PHÁT

 ĐC: Lô 2A, Đường số 18, KCN Tân Đức, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An

 ĐT: 08.88.49.49.69 - 0903.860.860 0932.11.41.42

 Hotline: 08.88.49.49.69 - 0906.90.93.99 - 0902.968.969      Website: www.nhuathinhphat.com

 

 

                   

BẢNG GIÁ ỐNG uPVC KIỆT MINH
ÁP DỤNG TỪ: 01/06/2023 ĐẾN KHI CÓ BẢNG GIÁ MỚI
STT TÊN HÀNG  GIÁ MÉT   GIÁ CÂY    STT TÊN HÀNG  GIÁ MÉT   GIÁ CÂY 
1 KM 21 x 1,2mm           5,625           22,500   46 KM 114 x 2,6mm         71,875        287,500
2 KM 21 x 1,4mm           6,250           25,000   47 KM 114 x 2,9mm         80,000        320,000
3 KM 21 x 1,7mm           7,750           31,000   48 KM 114 x 3,5mm         96,875        387,500
4 KM 21 x 2,0mm           9,000           36,000   49 KM 114 x 4,0mm       110,000        440,000
5 KM 21 x 3,0mm         13,750           55,000   50 KM 114 x 5,0mm       137,500        550,000
6 KM 27 x 1,1mm           6,188           24,750   51 KM 130 x 3,5mm       112,500        450,000
7 KM 27 x 1,4mm           8,125           32,500   52 KM 130 x 4,0mm       125,000        500,000
8 KM 27 x 1,7mm         10,000           40,000   53 KM 130 x 5,0mm       156,250        625,000
9 KM 27 x 2,0mm         11,250           45,000   54 KM 140 x 2,7mm         93,750        375,000
10 KM 27 x 3,0mm         17,500           70,000   55 KM 140 x 3,5mm       125,000        500,000
11 KM 34 x 1,3mm         10,000           40,000   56 KM 140 x 4,0mm       137,500        550,000
12 KM 34 x 1,6mm         12,500           50,000   57 KM 140 x 5,0mm       168,750        675,000
13 KM 34 x 1,8mm         13,750           55,000   58 KM 140 x 6,5mm       218,750        875,000
14 KM 34 x 2,0mm         15,000           60,000   59 KM 168 x 3,2mm       125,000        500,000
15 KM 34 x 3,0mm         23,125           92,500   60 KM 168 x 3,5mm       137,500        550,000
16 KM 42 x 1,4mm         13,750           55,000   61 KM 168 x 4,5mm       175,000        700,000
17 KM 42 x 1,8mm         17,500           70,000   62 KM 168 x 6,5mm       250,000     1,000,000
18 KM 42 x 2,1mm         20,625           82,500   63 KM 168 x 7,0mm       275,000     1,100,000
19 KM 42 x 3,0mm         28,750        115,000   64 KM 200 x 3,5mm       175,000        700,000
20 KM 49 x 1,5mm         18,750           75,000   65 KM 200 x 4,0mm       200,000        800,000
21 KM 49 x 1,9mm         21,250           85,000   66 KM 200 x 5,0mm       243,750        975,000
22 KM 49 x 2,0mm         22,500           90,000   67 KM 200 x 5,9mm       287,500     1,150,000
23 KM 49 x 2,2mm         25,000        100,000   68 KM 220 x 4,0mm       218,750        875,000
24 KM 49 x 2,4mm         27,500        110,000   69 KM 220 x 6,5mm       343,750     1,375,000
25 KM 49 x 2,8mm         31,250        125,000   70 KM 220 x 8,0mm       425,000     1,700,000
26 KM 49 x 3,0mm         33,750        135,000   71 KM 250 x 5,0mm       306,250     1,225,000
27 KM 60 x 1,6mm         22,500           90,000   72 KM 250 x 6,5mm       393,750     1,575,000
28 KM 60 x 2,0mm         27,500        110,000   73 KM 250 x 7,3mm       437,500     1,750,000
29 KM 60 x 2,5mm         34,375        137,500   74 KM 250 x 7,5mm       450,000     1,800,000
30 KM 60 x 3,0mm         41,250        165,000   75 KM 250 x 9,0mm       543,750     2,175,000
31 KM 60 x 4,5mm         60,000        240,000   76 KM 250 x 11,9mm       712,500     2,850,000
32 KM 76 x 1,8mm         31,250        125,000   77 KM 280 x 5,5mm       375,000     1,500,000
33 KM 76 x 2,2mm         38,750        155,000   78 KM 280 x 6,9mm       468,750     1,875,000
34 KM 76 x 2,5mm         43,750        175,000   79 KM 280 x 8,2mm       556,250     2,225,000
35 KM 76 x 3,0mm         52,500        210,000   80 KM 300 x 6,5mm       475,000     1,900,000
36 KM 76 x 4,0mm         68,750        275,000   81 KM 300 x 8,0mm       587,500     2,350,000
37 KM 90 x 1,7mm         36,250        145,000   82 KM 300 x 9,2mm       675,000     2,700,000
38 KM 90 x 2,2mm         46,250        185,000   83 KM 315 x 6,2mm       475,000     1,900,000
39 KM 90 x 2,4mm         50,625        202,500   84 KM 315 x 8,0mm       625,000     2,500,000
40 KM 90 x 2,6mm         55,000        220,000   85 KM 315 x 10,0mm       762,500     3,050,000
41 KM 90 x 3,0mm         63,750        255,000   86 KM 400 x 7,8mm       762,500     3,050,000
42 KM 90 x 4,0mm         82,500        330,000   87 KM 400 x 9,0mm       875,000     3,500,000
43 KM 114 x 2,0mm         55,000        220,000   88 KM 400 x 11,7mm   1,137,500     4,550,000
44 KM 114 x 2,2mm         60,000        240,000   89 KM 500 x 12,3mm   1,500,000     6,000,000
45 KM 114 x 2,4mm         66,250        265,000   90 KM 500 x 15,3mm   1,850,000     7,400,000