Giới thiệu

  • Nói đến Nhựa Thịnh Phát là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam. Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Thịnh Phát đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng với một hình ảnh, một...
    Xem thêm

Chi tiết

(2023) BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC VĨNH MINH

 

CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰA THỊNH PHÁT

 ĐC: Lô 2A, Đường số 18, KCN Tân Đức, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An

 ĐT: 08.88.49.49.69 - 0903.860.860 0932.11.41.42

 Hotline: 08.88.49.49.69 - 0906.90.93.99 - 0902.968.969          Website: www.nhuathinhphat.com

 

 

 

                BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC VĨNH MINH
                                                             Áp dụng từ: 01/04/2023

 

 

          ĐVT: kg/cây
STT Tên sản phẩm Kg   STT Tên sản phẩm Kg
1 VM 21 x 2,0 0.7   22 VM 114 x 2,6 4.5
2 VM 21 x 3,0 0.9   23 VM 114 x 3,5 6
3 VM 27 x 2,0 0.9   24 VM 114 x 4,0 7
4 VM 27 x 3,0 1.1   25 VM 114 x 5,0 9.5
5 VM 34 x 1,8 1   26 VM 140 x 3,5 8
6 VM 34 x 2,0 1.2   27 VM 140 x 4,5 9.5
7 VM 34 x 3,0 1.4   28 VM 140 x 5,0 13
8 VM 42 x 2,1 1.25   29 VM 140 x 7,0 17
9 VM 42 x 2,6 1.6   30 VM 168 x 3,5 10
10 VM 42 x 3,0 2   31 VM 168 x 4,5 12
11 VM 49 x 2,4 1.5   32 VM 168 x 5,5 15
12 VM 49 x 2,6 2   33 VM 168 x 7,0 20
13 VM 49 x 3,0 2.2   34 VM 200 x 3,5 14
14 VM 60 x 2,2 1.9   35 VM 200 x 5,0 18
15 VM 60 x 2,6 2.2   36 VM 200 x 7,0 24
16 VM 60 x 3,0 2.7   37 VM 200 x 9,0 27
17 VM 60 x 3,5 3.1   38 VM 250 x 5,5 25
18 VM 60 x 4,0 3.6   39 VM 250 x 7,0 30
19 VM 90 x 3,5 4   40 VM 250 x 9,0 39
20 VM 90 x 4,0 5   41 VM 300 x 8,0 38
21 VM 90 x 5,0 7.5   42 VM 300 x 10,0 48