Giới thiệu

  • Nói đến Nhựa Thịnh Phát là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam. Không phải bây giờ mà từ nhiều năm qua, cái tên Nhựa Thịnh Phát đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng với một hình ảnh, một...
    Xem thêm

Chi tiết

PHƯƠNG PHÁP NỐI ỐNG UPVC BẰNG KEO DÁN
1. Lau sạch bụi dầu mỡ mặt ngoài ống và mặt trong của phụ kiện bằng giẻ sạch
Clean up dust and grease outside of the end of pipes and inside the socket with a clean cloth.
2. Đánh dấu đoạn ống cần nối trên đầu ống
Use measure tape and mark up at the end of pipes
3. Thoa một lớp keo mỏng lên mặt ngoài ống và mặt trong của phụ kiện
Apply a thin layer of solvent cement to outside of the end of pipes and inside of the socket
 
4. Đẩy ống thẳng vào phụ kiện cần nối đến vị trí đã được đánh dấu. Trong khi đẩy cần hạn chế xoay ống
Insert the pipe straightly into the socket up to the position that have been marked. While inserting the pipe,try not to twist the pipe or socket too much.
5. Lau sạch keo thừa trên mối nối. Mối nối sẽ chắc chắn sau 10 phút
Wipe off the excess solvent cement from the outside of the joint and the pipe. The joint will be strong after 10 minutes

Lưu ý:

- Mối nối khi gắn xong phải để nguyên chờ khô, không được rung lắc ít nhất trong 5 phút và không thử áp trước 24h sau khi hoàn thành.

- Không thoa quá nhiều keo dán, lượng keo dư đọng lại trên bề mặt sẽ phá hủy mối nối.